Styret

Styret i Kråkåsen boretslag består av styreleder og 4-5 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer som alle velges av generalforsamlingen.

Kontakt

Om du har noe på hjertet, kan du sende epost til styret@gramkroken.com.
Eller du kan benytte egen postkasse merket med "post til styret" på nedre tun.

Styret består for tiden av følgende personer:
(Du finner informasjon om alle tidligere styrer i protokoll fra generalforsamling)

Styrets sammensetning

Leder:
Magnus Haugnes Olsen
Gramkroken 24
453 94 491

Styremedlem
William Langevei Kirkevold
Gramkroken 11
913 16 899

Styremedlem
Wenche Jørgensen
Gramkroken 39
913 36 939

Styremedlem
Lars Roar Johansen
Gramkroken 16
468 29 428

Styremedlem
André Teig
Gramkroken 10
917 76 449

Vara 1
Petter Haraldstad

Vara 2

Valgkomite
Svend-Christian Skovdahl
Line Sæstad Walstad