Retningslinjer

For at gramkroken skal være et godt sted å bo, er det viktig at vi alle følger de samme retningslinjene.
Under finner du informasjon om gjeldene lover og retningslinjer.

Lov om borettslag

Opprinnelig Lov om borettslag av 04.02.1960 er nå erstattet av ny lov om burettslag fra 06.06.2003.Vedtekter

Vedtektene ble sist revidert på ordinær generalforsamling den 18.04.2023.Husordensregler

Husordensregnene ble sist revidert på ordinær generalforsamling den 15.06.2021.Fremgangsmåte ved naboklager

Stemningen i borettslaget vårt er som regel god, men når mange
mennesker bor tett sammen, er det naturlig at det av og til oppstår
gnisninger. Styret mottar fra tid til annen naboklager fra beboere.
Vi ønsker med dette å gi litt informasjon om hvordan problemer med
naboen bør håndteres.Parkering

Parkering for beboerne er kun tillat på anviste plasser.
Gjesteparkering er kun for gjester.
NB! Feilparkering vil kunne medføre borttauing på eiers regning.

Parkeringsoversiken ble sist revidert på ordinær generalforsamling den 16.04.2013.Beising / Fargekoder

Helt siden laget ble stiftet har generalforsmlinen vedtatt at hver enkelt andelseier selv utfører arbeidet med utvendig vasking, beising og oljing.
Den 16.04.2013 ble dette nedfelt i vedtektene.
NB! Forsømte vedlikeholdsoppgaver vil kunne settes bort på andelseiers bekostning.


Beis, olje, pensler og annet utstyr som er nødvendig blir kjøpt inn av boretslaget og blir dekket via felleskostnadene. Kontakt styret dersom du trenger beis, olje etc.

Det har også vært praksis at boretslaget leier lift til bruk der man ikke kommer til på annen måte. Kontakt styret dersom du trenger lift.

Farges som skal brukes er fastsatt og kan ikke byttes uten å søke om fasadeforendring.