Generell informasjon

Nedenfor finner du diverse nyttig informasjon.

Søppelhåndtering

Borettslaget har containere og beholdere for håndtering av søppel i og ved skuret ved innkjøring til nedre tun.
Det er viktig at vi alle bidrar til å holde borettslaget ryddig og rent og at vi bruker søppelfasilitetene våre riktig så vi unngår unødige kostnader.
Vi praktiserer kildesortering og har egne container/beholdere for

  • Plast
  • Papp og papir
  • Glass og metall
  • Matavfall - Til matavfall benyttes egne matavfallsposer som du finner i søppelskuret. Er det tomt så ta kontakt med styret.
  • Restavfall

EE-avfall slik som hvitevarer, batterier, elektronikk, kabler og lignende samt andre store gjenstander må du selv levere på en godkjent mottaksstasjon.
Mer info om dette finner du på hjemmesiden til Indre Østfold renovasjon IKS

TV og Internett

I Kråkåsen borettslag har alle Fiber/Altibox fra Viken Fiber.
Alle leiligheter skal ha en fiber-sentral og en TV-dekoder som tilhører hver leilighet og som du skal la stå igjen dersom du skal flytte.
Når TV-dekoderen skal overtas av andre må tv-dekoderen tilbakestilles til fabrikkinnstillinger.
Da slettes innlogginger og personlig informasjon som er lagt inn på dekoderen (f.eks. ved bruk av tredjeparts-applikasjoner på tv-dekoderen).
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger utføres under innstillingene på tv-dekoder.
Se brukerveiledninger her.

Postkasser

Nytt skilt til din postkasse kan du selv bestille hos Postens skiltbutikk.

Garageporter

Dersom du ønsker å montere port i din garage må du søke styre om dette.
Styret vil kun godkjenne port av samme type som allerede er en etablert standard i borettslaget.
Kostnad må dekkes av den enkelte beboer.

Fellesbod

Fellesbod finner du på nedre tun mellom nr 15 og 17.
Boden skal alltid være låst og alle leiligheter skal ha egen nøkkel som følger med leiligheten når den overtas fra forrige eier.
Dersom du mangler nøkkel så kan styret være behjelpelig med å låne deg en nøkkel du kan få kopiert hos en låsesmed eller jermvareforretning.

Forsikring

Bygningsmassen er fullfkorsikret hos IF

Dersom det oppstår en skade bør du melde fra til styret så fort som mulig.
Ved vannlekkasje kontakt rørlegger snarest mulig for å begrense omfanget av skaden.

Skademeldingsskjema finner du her.

NB! Innbo og løsøre er ikke en del av boretslagets feller forsikringsavtale.
Dette må du ordne selv med ditt forsikringsselskap.

Bekjempelse av skadedyr

Borettslaget har en forebyggende avtale med Nokas Skadedyrkontroll.
Avtalen består av følgende:
- Utplassering av utvendige åtestasjoner mot rotter og mus.
- Eventuelle problemer innendørs utføres etter behov.
- Sanering av svart jordmaur både innendørs og utendørs - etter behov.
- 4 Faste inspeksjoner pr år.
- Ekstrabesøk etter behov.
Det utarbeides skriftlig rapport etter hvert utført besøk.

Ytterliger informasjon finner du på www.nokas-skadedyr.no

Beboerne oppfordres til å ta kontakt med styret dersom det avdekkes ytterligere problemer ifbm skadedyr.